Προδιαγραφές Ασφαλείας

Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Προδιαγραφών Ασφαλείας
EN511

Προστασία από το ψύχος

EN 511

α: Υδατοδιαπερατότητα
β: Μετάδοση ψύχους σε επαφή (0-4)
γ: Μετάδοση ψύχους με αγωγή (0-4)
EN343

Προστασία από το νερό & την υγρασία

ENV 343 X,Y

X: Αδιαβροχοποίηση
Y: Αναπνευσιμότητα
EN471

Ρουχισμός υψηλής ευκρίνειας

ENV 471 X,Y

X: Επιφάνεια ανακλαστικής ταινίας / Φωσφορούχο ύφασμα. Επίπεδο 1, 2, 3
Y: Είδος ανακλαστικής ταινίας 1 ή 2
Αν ο δείκτης 1 (ελάχιστο επίπεδο) τότε πρόσθετες πληροφορίες πρέπει να δίνονται όπως: Το ρούχο πρέπει να φοριέται πάνω από ρούχο με δείκτη προστασίας 2 ή 3.
EN531

Προστασία από θερμότητα & φλόγες

ENV 531 X/Υ , Z

X/Y: Δείκτης επεκτασιμότητας φωτιά. 1, 2, ή 3
Z: Αριθμός πλυσιμάτων που διατηρείται η προστασία
Αν ο δείκτης 1 (ελάχιστο επίπεδο) τότε πρόσθετες πληροφορίες πρέπει να δίνονται όπως: Το ρούχο πρέπει να φοριέται πάνω από ρούχο με δείκτη προστασίας 2 ή 3.
EN374

Χημικοί κίνδυνοι

EN 374

Το οικονόσημα δείχνει ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί και έχει προστασία σε χημικούς κινδύνους
EN388

Μηχανικοί κίνδυνοι

EN 388

α: Αντοχή σε τριβή (0-4)
β: Αντοχή σε κόψιμο (0-5)
γ: Αντοχή σε τριβή (0-4)
δ: Αντοχή σε τριβή (0-5)
EN407

Προστασία από φλόγες

EN 407

α: Αναφλεξιμότητα (0-4)
β: Μετάδοση θερμότητας σε επαφή (0-4)
γ: Μετάδοση ψύχους με αγωγή (0-4)
δ: Μετάδοση θερμότητας με ακτινοβολία (0-4)
EN374-5

Κίνδυνοι μικροοργανισμών

EN 374-5

Το οικονόσημα δείχνει ότι το προϊόν έχει ελεγθεί έναντι μικροοργανισμών
EN 342

Προστασία από το κρύο

EN 342

Το οικονόσημα δείχνει ότι το προϊόν έχει πιστοποίηση στο κρύο
EN1186

Κατάλληλο για τρόφιμα

EN 1186

Πιστοποίηση για τρόφιμα
EN 1073

Προστασία ρουχισμού από ακτινοβολία

EN 1073

Πιστοποίηση για ακτινοβολία
EN1082

Προστασία κοψίματος

EN 1082

Πιστοποίηση προστασίας γαντιών από κοψίμο
EN1149

Ηλεκτρικοί κίνδυνοι

EN 1149

Πιστοποίηση γαντιών για ηλεκτρισμό
EN11611

Προστασία ρουχισμού από συγκολλήσεις

EN 11611

                  Πιστοποίηση ρουχισμού από συγκόλληση

EN13688

Προστασία ρουχισμού

EN 13688

Πιστοποίηση ρουχισμού και γενικές προϋποθέσεις
EN 13998

Προστασία ρουχισμού από κοψίματα

EN 13998

Πιστοποίηση ρουχισμού από κόψιμο
14116 en

Προστασία ρουχισμού από φλόγες

EN 14116

Πιστοποίηση ρουχισμού για φλόγες και υψηλές θερμοκρασίες
EN1149

Προστασία από ηλεκτρισμό

EN 16350

Πιστοποίηση προστασίας ρουχισμού για ηλεκτρισμό
EN1889

Προστασία από φυτοφάρμακα

EN 1889

Πιστοποίηση για φυτοφάρμακα
EN 374-2

Απλή χημική προστασία

EN 374-2

Πιστοποίηση χημικής προστασίας
flame-resistance-is-not-reached

Προστασία από θερμότητα

EN 407.

Πιστοποίηση για θερμότητα
EN420

Κατηγορία γαντιών

EN 420

Πιστοποίηση κατηγορίας γαντιών
EN 455

Προστασία γαντιών μίας χρήσης

EN 455

Πιστοποίηση CE
EN 455-1

Προστασία γαντιών από τρύπες

EN 455-1

Πιστοποίηση γαντιών και ανθεκτικότητα AQL
en 455-2

Προστασία και διασφάλιση στην μόλυνση ασθενούς και χρήστη

EN 455-2

Πιστοποίηση κατηγορίας γαντιών CE
en 455-3

Προστασία και αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας

EN 455-3

Πιστοποίηση βιολογικής ασφάλειας CE
EN 60903

Προστασία ηλεκτρικών μονωτικών γαντιών

EN 60903

Πιστοποίηση μόνωσης ηλεκτρισμού