Προδιαγραφές Ασφαλείας

Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Προδιαγραφών Ασφαλείας

Προστασία από το ψύχος

EN 511

α: Υδατοδιαπερατότητα
β: Μετάδοση ψύχους σε επαφή (0-4)
γ: Μετάδοση ψύχους με αγωγή (0-4)
EN343

Προστασία από το νερό & την υγρασία

ENV 343 X,Y

X: Αδιαβροχοποίηση
Y: Αναπνευσιμότητα
EN471

Ρουχισμός υψηλής ευκρίνειας

ENV 471 X,Y

X: Επιφάνεια ανακλαστικής ταινίας / Φωσφορούχο ύφασμα. Επίπεδο 1, 2, 3
Y: Είδος ανακλαστικής ταινίας 1 ή 2
Αν ο δείκτης 1 (ελάχιστο επίπεδο) τότε πρόσθετες πληροφορίες πρέπει να δίνονται όπως: Το ρούχο πρέπει να φοριέται πάνω από ρούχο με δείκτη προστασίας 2 ή 3.
ENV531

Προστασία από θερμότητα & φλόγες

ENV 531 X/Υ , Υ

X/Y: Δείκτης επεκτασιμότητας φωτιά. 1, 2, ή 3
Z: Αριθμός πλυσιμάτων που διατηρείται η προστασία
Αν ο δείκτης 1 (ελάχιστο επίπεδο) τότε πρόσθετες πληροφορίες πρέπει να δίνονται όπως: Το ρούχο πρέπει να φοριέται πάνω από ρούχο με δείκτη προστασίας 2 ή 3.
EN374-Chem

Χημικοί κίνδυνοι

ENV 374

Το οικονόσημα δείχνει ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί σε χημικούς κινδύνους
EN388

Μηχανικοί κίνδυνοι

EN 388

α: Αντοχή σε τριβή (0-4)
β: Αντοχή σε κόψιμο (0-5)
γ: Αντοχή σε τριβή (0-4)
δ: Αντοχή σε τριβή (0-5)
EN407

Θερμικοί κίνδυνοι

EN 407

α: Αναφλεξιμότητα (0-4)
β: Μετάδοση θερμότητας σε επαφή (0-4)
γ: Μετάδοση ψύχους με αγωγή (0-4)
δ: Μετάδοση θερμότητας με ακτινοβολία (0-4)
EN374-Micr

Κίνδυνοι μικροοργανισμών

EN 374

Το οικονόσημα δείχνει ότι το προϊόν έχει ελεγθεί έναντι μικροοργανισμών